Upozoravaju se građani da su, sukladno članku 51 . Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona (“Službene novine KSB/SBK” broj: 15/12) dužni voditi računa  o ispravnom stanju i održavanju svojih električnih, plinskih, ventilacijskih i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta, čija neispravnost može dovesti do nastajanje i širenje požara, sukladno tehničkim normativima i uputama proizvođača koji se odnose na ta pitanja, o čemu moraju voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Zbog zapušenosti otvora i neispravnosti uređaja i električnih instalacija često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što dovodi do požara u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija, kao i na zapaljive materije (drvo, plastika, tekstil i sl.) u blizini dimnjaka.

Služba za Civilnu zaštitu

Općine Kiseljak