P O Z I V

Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio svoje obveze plaćanja te naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.4.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak broj: 2/19).

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova, kuća i poslovnih prostora da što prije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Pozivamo vas da izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu sudskim putem.

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2023. godinu, prema važećim Rješenjima