Upozoravaju se građani da strogo vode računa  o ispravnosti dimnjaka, te da ih redovito održavaju i česte jer zbog zapušenosti otvora često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što uzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima. Sve to dovodi u opasnost ljudske živote i materijalna dobra, te iziskuje angažman Profesionalne vatrogasne postrojbe Općine Kiseljak, kao i utrošak značajnih materijalnih sredstava.

U posljednje vrijeme česte su pojave požara iz navedenih razloga, te se građanima preporučuje da provjere i pročiste otvore na dimnjacima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost i na ispravnost električnih instalacija, prije svega onih koje su u blizini dimnjaka, te na zapaljive materije (drvo, plastika i slično).

 

Služba za Civilnu zaštitu

Općine Kiseljak