UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK

O B A V I J E S T

Sukladno članku 21. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja, članku 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Kiseljak iz transfera za sport, te pojedinačno potpisanim ugovorima o dodjeli sredstava, sve nevladine organizacije, udruge mladih, udruge za kulturu, udruge za ekologiju, udruge za zaštitu životinja, sportski klubovi i sve udruge korisnice financijskih sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak, a koje su potpisale pojedinačne ugovore kojim su im dodijeljena financijska sredstva dužne su pravdati dodijeljena  financijska sredstva najkasnije do 31.01. 2024. godine.

Sve udruge koje su dobile financijska sredstva, odnosno korisnici sredstava će Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kiseljak dostaviti narativno i financijsko izvješće o realizaciji sredstava, na tipskom obrascu za pravdanje utrošenih sredstava koji se nalazi u privitku akta. Uz izvješće o realizaciji potrebno je dostaviti prateću financijsku dokumentaciju (kopija faktura, ugovora i sličnih dokumenata, a kao dokaz o plaćanju kopije naloga za plaćanje, kopije izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realizacija odobrenih sredstava, kao i fotodokumentaciju, eventualne isječke iz tiska, vijesti s portala i slično).

Troškovi nastali pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena.

Ukoliko korisnik sredstva nije postupio sukladno odredbama gore navedenih akata, te odredbama potpisanog ugovora, mjerodavna služba Općine Kiseljak će nakon prethodne pismene opomene pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Također,  prijave korisnika koji nisu opravdali sredstva dobivena po Javnim pozivima u 2023. godini neće se uzeti u razmatranje za financiranje/sufinanciranje projekata po Javnom pozivu u 2024. godini.

S poštovanjem.

Načelnik općine Kiseljak

___________________________

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

Prilog: obrazac izvješća

FIN.IZVJESCEOBRAZAC (1)