Upozoravaju se građani da su, sukladno članku 51. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona (”Službene novine KSB/SBK”, broj: 15/12) dužni voditi računa  o ispravnosti i održavanju električnih, plinskih, ventilacijskih i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta, jer neispravnost istih može dovesti do nastajanja i širenja požara. Održavanje se mora vršiti sukladno tehničkim normativima i uputama proizvođača, a o svemu se mora voditi evidencija, te posjedovati odgovarajuća dokumentacija.

Zbog zapušenosti otvora i neispravnosti uređaja i instalacija često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što uzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost i na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija koje su u blizini dimnjaka, te na zapaljive materije (drvo, plastika, tekstil i slično).

 

Služba za Civilnu zaštitu

Općine Kiseljak