Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radionicu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Broj: 03-19-571/21

Kiseljak, 2. 6. 2021. godina

 

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (‘’Sl. Novine’’ broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Marijom Tuka iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za automehaničarsku radionicu u mjestu

Pariževići investitora Marija Tuke  iz Kiseljaka.

  Javna rasprava će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak  dana 17. 6. 2021. godine s početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  1. Rasprava

 

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe  mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

                                                                      RUKOVODITELJ SLUŽBE

                                                                            Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

 

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole u mjestu Potkraj, investitora TR ŠILJO

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom TR “ŠILJO“ iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u

 

                        JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za ograđeni plato za skladištenje polovnih auto dijelova s poslovnim objektom u mjestu Potkraj investitora TR “ŠILJO“, iz Kiseljaka.

  Javna rasprava održati će se u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 12. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Rasprava.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

                                              RUKOVODITELJ SLUŽBE

              Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

 

 

Poticaja primarnoj proizvodnji za 2021. godine iz proračuna  KSB/SBK

Na temelju Programa i Uputstva o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu Poticaja primarnoj proizvodnji za 2021. godine iz proračuna  KSB/SBK,  Služba za gospodarstvo, urbanizam ,zaštitu okoliša i komunalne poslove,  objavljuje

  P O Z I V

 Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su upisani  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK, koji  ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane  gore navedenim programom i uputstvom,

 Prijave i zahtjeve na konkretna  poticajna sredstva  u biljnoj i animalnoj proizvodnji podnose putem lokalnog ureda u općini Kiseljak br.  29,  na obrascu Z-1 .

POZIV PREUZMITE OVDJE

UPUTSTVO 2021.

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Mrki Comerc d.o.o. Kiseljak, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI  u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks za otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi investitora Mrki Comerc d.o.o. iz Kiseljaka.

Javna rasprava održat će se u Općinskoj vijećnici  12. 4. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Poziv preuzmite OVDJE.Poziv na javnu raspravu (00000006)