OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja – Trivulje, KO Orahovo

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) čestica k.č. br. 487/67, Trivulje, gradilište, upisano u zemljišnoknjižni uložak br. 220, površine 908 m² KO Orahovo;
2) čestica k.č. br. 487/68, Trivulje, gradilište, upisano u zemljišnoknjižni uložak br. 220, površine 700 m² KO Orahovo;

U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od:
a) za nekretninu označenu kao k.č. broj: 487/67 KO Orahovo u iznosu od 8.172,20 KM (osamtisućastotinusedamdestdvije 20/100),
b) za nekretninu označenu kao k.č. broj: 487/68 KO Orahovo u iznosu od 6.300,00 KM (šesttisućatristotine 00/100).

OGLAS PREUZMITE OVDJE.06.01. javni oglas-gradilište Trivulje 487-67,487-68

 

06.01. javni oglas-gradilište Trivulje 487-67,487-68

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja – Vrtlovi, KO Orahovo

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) čestica k.č. br. 1574/95, Vrtlovi, gradilište, upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 220, površine 1485 m² KO Orahovo.
U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 14.850,00 KM (četrnaesttisućaosamstopedeset 00/100), a istu je utvrdio vještak poljoprivredne struke.

OGLAS PREUZMITE OVDJE 05.01. javni oglas-gradilište Vrtlovi 1574-95

 

05.01. javni oglas-gradilište Vrtlovi 1574-95

OBAVIJEST SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Upozoravaju se građani da su, sukladno članku 51. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona (”Službene novine KSB/SBK”, broj: 15/12) dužni voditi računa  o ispravnosti i održavanju električnih, plinskih, ventilacijskih i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta, jer neispravnost istih može dovesti do nastajanja i širenja požara. Održavanje se mora vršiti sukladno tehničkim normativima i uputama proizvođača, a o svemu se mora voditi evidencija, te posjedovati odgovarajuća dokumentacija.

Zbog zapušenosti otvora i neispravnosti uređaja i instalacija često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što uzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost i na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija koje su u blizini dimnjaka, te na zapaljive materije (drvo, plastika, tekstil i slično).

 

Služba za Civilnu zaštitu

Općine Kiseljak

 

JAVNA RASPRAVA – NACRT PRORAČUNA

 

Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak održava javnu prezentaciju Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2024. godinu u ponedjeljak 27.11.2023.godine, u 11.00 sati, u novoj zgradi Vijećnice Općine Kiseljak.

Služba poziva sve zainteresirane građanke i građane, pravne osobe, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnike športskih klubova, predstavnike udruga građana, predstavnike političkih stranaka da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2024. godinu molimo da dostavite u pisanoj formi Službi za financije, proračun i poslove riznice,putem:
1) pisarnice (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
2) putem e-maila ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org
3) ili na dan održavanja javne prezentacije

1. NACRT PRORAČUNA ZA 2024 Hr

P O M O Ć N I K
NAČELNIKA OPĆINE
Ivana Mrnjavac dipl. ecc.

Veleposlanik Mađarske u BiH nj. e. Krisztián Pósa posjetio Općinu Kiseljak

 

 

Dana 21. studenog 2023. godine, veleposlanik Mađarske u BiH, Krisztian Posa i Mate Kurin, ekonomski ataše Veleposlanstva posjetili su Općinu Kiseljak.

Službeni posjet započeo je sastankom s načelnikom općine Kiseljak Mladenom Mišurićem-Ramljakom uz nazočnost predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine Lidije Bradara i pomoćnicima općinskog načelnika.

Načelnik je veleposlaniku Posi zahvalio na posjetu i interesu za naš kraj te predstavio općinu, teritorijalni ustroj i demografska kretanja, gospodarstvo, kulturna i prirodna bogatstva,  aktualne projekte te projekte suradnje s Mađarskom. Također se osvrnuo i na Sporazum o suradnji i prijateljstvu s općinom Kophaza (Koljnof) koji je potpisan 2011. godine,  sa kojom se njeguje dugogodišnje istinsko prijateljstvo. Navedenim sporazumom dodatno je produbljena prekogranična suradnja koja je temelj za zajedničke projekte, posebno u području gospodarstva, kulture, športa i obrazovanja.

Raduje me što je Nj.E. posjetila Kiseljak, razgovarali smo između ostalog i o gospodarskoj suradnji, vrijeme koje je pred nama iskoristit ćemo na najbolji mogući način kako bi općinu Kiseljak učinili privlačnom za investicije kad je u pitanju R. Mađarska, istaknuo je Načelnik u svom obraćanju za medije.

Nama kao Veleposlanstvu R. Mađarske veoma je važno da i sa lokalnim zajednicama imamo dobru suradnju i danas imamo priliku biti u veoma lijepom gradu kao što je Kiseljak, gdje razgovaramo o vezama i našoj suradnji koju trebamo proširiti na ekonomiju i gospodarstvo kazao je u svom obraćanju Veleposlanik Posa.

Veleposlanik je nazočne upoznao sa stanjem ekonomije Republike Mađarske.

– Kao veleposlanstvo smo jedno od najmlađih u Sarajevu. Mi gledamo realno na Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda koji su temelj države. Kada je u pitanju gospodarstvo, trgovinski bilans raste svake godine od 10 do 20% kada je u pitanju Bosna i Hercegovine. U Mađarskoj nikada više nismo imali uposlenih što je jako važno za naš mirovinski sustav. Mađarska daje punu potporu kada je u pitanju ulazak BiH i Europsku uniju, to je naš nacionalni interes. Također mi se trudimo dovesti što više investitora u Bosnu i Hercegovinu, naglasio je Posa na sastanku.

Sretna sam što Nj. E. ima priliku boraviti u Kiseljaku, ovo je veoma važan posjet, koja je dokaz da zemlje koje su prijatelji Bosne i Hercegovine na europskom putu se uvjere da u Bosni i Hercegovini djeluju lokalne zajednice koje su za EU a koje su već i dio te europske priče i ono što je najvažnije da suradnju gradimo na onom što nas povezuje kako bi zajedničkim djelovanjem napravili pozitivnu priču u BiH, zaključila je predsjednica Bradara.

Nakon sastanka, izaslanstvo je obišlo zgradu novoizgrađenu zgradu Vijećnice, gradilište novog Doma zdravlja, Centar za edukaciju i rehabilitaciju “Duga”, tvrtku Sarajevski kiseljak i Teniski klub „Elliptic“.